Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban
Események

Fotográfus életművek gondozása

Szakmai konferencia a Miskolci Galériában
2005. május 24. kedd, 10-18 óra

A Miskolci Galéria valamint a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA) Magyar Tagozata, mint társrendezők elsődleges szándéka az idős fotóművészek életművének gondozása, az alkotó autoritásának figyelembe vételével történő feldolgozása, kontextualizálása. Közgyűjteményekbe kerülve számos hagyatékká váló életmű nélkülözi a reflexív, önértelmező szerzői perspektívát, s az ennek pótlására irányuló kutatói erőfeszítések a legtöbb esetben eleve reménytelennek tűnek. A szervezők célja az, hogy a magyar kulturális örökség és történeti emlékezet szerves részét képező, csak napjainkban több, mint hetven kiemelkedő alkotó esetében ez ne így történjék.

A konferencia programjának összeállítása, és az előadók kiválasztása, meghívása során törekedtünk arra, hogy megteremtsük egyfelől a lehető legszélesebb szakmai konszenzus kimunkálásának lehetőségét, másfelől pedig egy elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt széles horizontú, hosszú távú kutatási program elméleti alapját.

A konferencián négy szakmai előadó és ugyanennyi korreferens (történész, fotótörténész, művészettörténész, fotómuzeológus, adatbázisépítő szakember, képdigitalizálással foglalkozó technikai szakértő, fotórestaurátor) számol be szakterülete eredményeiről és álláspontjáról, a fotógyűjtemények helyzetéről, az életművek feltárásának elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a forráskezelés módszereiről, illetve a jelenkutatás koncepcióiról.

A konferencia főbb témakörei

Alkotás, életút, életmű

Életművek feldolgozásának történeti kérdései
Az oral history elvei és módszerei
Képek és az oral history
Képek adatolásának alapelvei
Archiválás és személyiségi jogok
A képek tudományos forrásértéke — módszerek és perspektívák

A fotóarchiválás
A fotógyűjtemények gyakorlatának áttekintése, szabványok és veszélyek
A digitalizálás esélyei, elméleti és gyakorlati problémái
Az életművek jelenléte, „helyzetbe hozása” a világhálón és az oktatásban

Nemzeti vizuális emlékezet
Vizuális adatbázisok építésének, működtetésének elméleti kérdései és gyakorlati tapasztalatai
A kép mint tárgy és mint adat, illetve adathordozó
A kép mint forrás, az emlékezet tárgya
A digitális technika lehetőségei a képi, szöveges és egyéb adatok integrációjában
A kutathatóság és publikálás lehetőségei és korlátai

Életművek fotográfiai gyűjteményekben
Hol és hogyan – milyen elméleti és gyakorlati megfontolásokkal – kerültek feldolgozásra fotográfus életművek közgyűjteményekben?
Gyűjteményszervezési, -szervezői tapasztalatok itthon és külföldön
Mit tekint értéknek egy életműben a fotótörténet, a muzeológia, a történettudomány, a kultúrakutatás?
Életművek gyűjteményi inkorporációjának elméleti-gyakorlati tapasztalatai és alapkérdései
Teljes életművek egyben tartása vagy különböző – pl. tematikus – szempontok szerinti megosztása?
A közzététel kérdései: monografikus, tematikus bemutatások, és a szerzői jog kérdései

Az intézményi együttműködés perspektívái
A konferencia meghívott előadói

Szalay Zoltán
– fotóriporter

Petneki Áron
- Phd, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszék

Kincses Károly
– A Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója

Molnár Adrienne
– szociológus, Az 1956-os Magyar Forradalom történetének dokumentációs és Kutató Intézete, az Oral History Archívum vezetője

Ö. Kovács József
– Dr,habil – történész, kandidátus, tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Újkori Magyar Történeti Tanszék

Munkácsy Gyula
– fotórestaurátor, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Sor Zita
– restaurátor-szakaszisztens, gyűjteménykezelő, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár

Kiscsatári Marianna
– történész-szakmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának főmuzeológusa

Lux Zoltán
– Az 1956-os Magyar Forradalom történetének dokumentációs és Kutató Intézete, Informatikai csoport vezetője

Szamódy Zsolt
– fotóművész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke

 

 

 

 

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum