Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban
Korábbi kiállítások


Külső helyszín

LIVE SYNC.
Contemporary Photography from Hungary

A kiállítás kurátora: Stenczer Sári, független kurátor

Helyszín: The Museum of Contemporary Art, Shanghai
Megtekinthető:
2010. augusztus 24. - szeptember 5.

LIVE SYNC.
Contemporary Photography from Hungary

Barakonyi Szabolcs, Dezső Tamás, Elek Judit Katalin, Erdei Krisztina, Fabricius Anna, Gáldi Vinkó Andrea, Kudász Gábor Arion, Surányi Miklós, Szabó Sarolta, Szász Lilla

A Magyar Fotográfusok Háza szervezésében kerül bemutatásra a sanghaji Museum of Contemporary Art-ban a LIVE SYNC. című kiállítás, amelyen a kortárs magyar fotográfia egy szeletével ismerkedhet meg a külföldi közönség. A kaleidoszkópszerű képet mutató tárlat tíz fiatal alkotó látásmódján keresztül, a jelen fotográfiájának változatos nyelvén és sajátos eszközeivel idézi fel a mai Magyarország sokszínűségét.

A válogatás a teljesség igénye nélkül, portrészerű megközelítéssel, egyfajta horizontális és vertikális keresztmetszetet kíván mutatni a magyar társadalomról, különös tekintettel a generációkra és azok kapcsolataira, élettereire. Ez a tág értelemben vett identitás-portré tehát nemcsak az embert, hanem vele együtt a környezetét is reprezentálja és így, befogadó barát narratívák mentén egyszerre szól az individuumról és a családról, közösségről, a hétköznapokról és az ünnepekről, a munkáról és a szabadidőről.

A különböző stílusban készült fotográfiák a társadalmi és egyéni élethelyzetek kontextusára építenek és ezen keresztül hivatottak feltérképezni a magyar jelent. Párhuzamosan alkalmazzák a specifikusan helyi, illetve nemzetközileg is működő és érthető vizuális szimbolikát. Portrékat láthatunk, emberekről és tájakról, városokról és otthonokról, reprezentálva a tízmillió lakost számláló ország arcképének töredékét. Ezek a képek arról is tanúskodnak, hogy a fotográfia az egyik legtökéletesebb médium a kortárs tér és idő dokumentálására, megismerésére és megismertetésére.

A kiállításon bemutatott munkák alkotói mindannyian az egyik legjelentősebb magyar állami elismerés, a jövőre húsz éves múltra visszatekintő Pécsi József Fotográfiai Ösztöndíj 2000 és 2010 közötti díjazottai közül kerültek ki. A Közép-Kelet-Európától több ezer kilométerre megrendezett tárlaton a szerteágazó megközelítéssel készített sorozatok dialógusa által megjelenő képi világ szinkronizálva mutatja be, hogyan is látják és akarják láttatni a fiatal magyar művészek szülőföldjüket – milyen is az élet a rendszerváltás utáni Magyarországon. Képeikkel egyfajta vizuális leltárt törekszünk itt bemutatni, mely az érdeklődés középpontjába helyezi nemzeti identitásunkat és általában a kortárs magyar vizuális kultúrát.

Kurátor: Stenczer Sári
Barakonyi Szabolcs (1976, Budapest)
Tébánya - Children of the Spoil-bank, 2006- 2007
Tébánya, Bányászváros bánya nélkül
Barakonyi Szabolcs Tébánya című sorozata egy a kommunizmusban falvak helyére felépített, mára már sem munkát, sem szórakozást nem kínáló bányaváros kallódó fiataljainak életének pillanatképeivel szembesít minket. Ezek a tinédzserek archetípusai a kelet-európai blokk értelmét vesztett iparvárosaiban, a rendszerváltás után született új nemzedéknek. A mindennapjaikról készült képeket a nyugati kultúrát ismerő, de ötvenes évekbeli díszletekben élő individuumok reménytelensége és nihilje éppúgy átjárja, mint fiatalságuk vagy életerejük benyomása.
http://barakonyi.com

Dezső Tamás (1978, Budapest)
Magyar lóversenysport - Hungarian Horseracing, 2004
Dezső Tamás sok évig hivatásos fotóriporterként dolgozott, munkájával megannyi elismerést és díjat szerzett mind Magyarországon, mind külföldön. Sorozatai a társadalom zárt köreibe kalauzolják nézőjüket, bepillantást engednek a velünk párhuzamos életek pillanataiba éppúgy, mint hosszú történetekbe. A 2004-ben bezárt és lebontott budapesti Lóversenypálya végnapjairól készített felvételei egy 180 évig virágzó, polgári szórakozás elsorvadásáról szólnak – tágabban az értékek és a szabadidős tevékenységek harmadik évezredbeli átírását és egy nagyvilági életforma eltűnését szemléltetik.
www.tamasdezso.hu

Elek Judit Katalin (1977, Budapest)
ANTITABU, Önarcképek 2002-2010
ANTITABOO, Self-portraits from 2002-2010
A kortárs technológiák segítségével egyre több ember teszi publikussá magánéletét illetve reprezentálja önmagát nap mint nap. Elek Judit számára is ez egy szükségesség, egyfajta mindennapi betevő: de ő ráadásként tudatosan keresi alteregóit és válogatja hozzá a díszletet. A fotográfus objektívjén keresztül hol kevésbé, hol erősebben torzul a mutatott kép és az általános intim hangvétel által a töredékeken keresztül bepillantást nyerhetünk egy idegen állandóan változó mikrokozmoszába.
http://www.1day1photo.com
http://www.fotografus.hu/hu/fotografusok/elek-judit-katalin

Erdei Krisztina (1976, Szeged)
Szinglik, 2004- 2009
Erdei Krisztina környezetének fragmentumait keserédes képekben rögzíti, kifejezése szerint a „mindennapok geográfiáját” igyekszik megrajzolni ezzel. A kiállításra válogatott képeiben mintha a groteszk véletlenek és észrevétlen semmiségek hivalkodnának egymással. Az élet adta, formálta jelenetek snapshot jellegű rögzítése és az ad hoc-nak tűnő kompozíció egyaránt eljuttat minket ahhoz, hogy a hétköznapok banalitásán, másokon és ezáltal saját magunkon is mosolyogjunk.
http://www.fotografus.hu/hu/fotografusok/erdei-krisztina

Fabricius Anna (1980, Budapest)
Magyar szabvány -Hungarian Standard, 2006
Hentes, postás, ellenőr vagy tűzoltó - még egy gyerek is felismeri őket, ha egy másik országban jár. Fabricius Anna a legbanálisabb szakmák képi megfogalmazását tette sorozatának tárgyává, az összehasonlítás lehetőségének alapjává, ahol a nézők meglelhetik az azonosságokat és a különbségeket. A megrendezett (staged) fotográfia itt furcsa, vidám de egyben zavarba ejtő képet eredményez: az uniformizálásnak a háttérrel és a testtartásokkal felerősített jellege a szakma jelmeze mögött élő személyekre vonatkoztatható kérdéseket vet fel.
http://www.fabriciusanna.com

Gáldi Vinkó Andrea (1982, Budapest)
Hősök - Heroes 2009
Gyerekként minden lehetséges. Konstansan élhetünk egy színesebb, vidámabb, gondtalanabb, szuperhősökkel és kitalált sztárokkal benépesített világban és kiválaszthatjuk az éppen kedvünknek legmegfelelőbb ruhát is. Gáldi Vinkó Andrea erre a sokak által elfeledett mesevilágra emlékeztet minket. Munkáiban benne találjuk az igazi szabadságot, de az élet kegyetlen oldalát is, a fogyasztói kultúra mítoszainak mímelésében. Vajon a bohóc mögött ott lapul már a jövendő felnőtt?
http://www.andigv.com

Kudász Gábor Arion (1978, Budapest)
Turisták a tájban – Tourists in Environment, 2003-2008
Különböző csoportosulások képezik Kudász Gábor Arion Turisták című sorozatának témáját, mely nagyméretű, a részletek megfigyelését is lehetővé tévő fotográfiáiban a tömeg és individuum örökös harcának ambivalenciájára világít rá. Kudász már régóta konzekvens képalkotói folyamattal örökíti meg az általunk elfoglalt és módosított tájat - jelen sorozatában azonban az ember kapja a fő és mellékszerepet egyben. A szociális térként funkcionáló helyszíneken a természet szinte megszűnik létezni, átadta helyét elfoglalójának.
http://www.arionkudasz.com

Surányi Miklós (1976, Budapest)
Gazdátlan játékok - Abandonned Toys, 2005-2006
Surányi Miklós sorozata olyan, mintha egy gyermek lerajzolta volna kedvenc játékait. A fotográfiákon formás masinák, vidám alakzatok és színek dominálnak – idézve a homo ludens kifejezés örökérvényűségét. A portrészerű kompozíciókon a föszereplőket mindannyian ismerjük, vagy legalábbis hasonlítanak « ismerőseinkre ». A kiválasztott élettelen alanyok itt a fotográfia médiuma által vannak reprezentálva és talán felébresztik nézőjükben, hogy ő is megtalálhatja még elhagyott játékait, ha olyan figyelmes, mint a fotográfus.
http://www.snap.hu

Szabó Sarolta (1975, Budapest)
Kísérleti lakótelep - Experimental Housing Estate, 2003
A világ nagyvárosai tele vannak lakótelepekkel, ahol az emberek – talán éppen a túlzott közelség végett – teljes elszigeteltségben élnek egymástól. Ezek a tervezett, formailag ismétlődő és lakótérben szűkös építészeti monstrumok részleteikben és leegyszerűsített ábrák vagy rajzok formáiban láthatóak Szabó Sarolta konceptuális, kutatással megelőzött sorozatában. A fotográfus – aki szintén lakótelepen nőtt fel - a kapcsolatfelvétel helyett az individuumok élettereinek részleges, leíró bemutatása mellett az épített környezetet leegyszerűsítve, elidegenítve jeleníti meg munkáiban.
http://domesticinfelicity.com

Szász Lilla (1977, Budapest)
Aranykor - Golden Age, 2004
Szász Lilla az idősebb korosztály, az öregek otthonának lakóiról készített egy színes, lényegre törő sorozatot, mellyel az egyedül maradtakra hívja fel figyelmünket. A portrék alanyai esetlenül állnak azzal az objektívvel szemben, mely már nem azt a képet mutatja róluk, melyre emlékezni szeretnének, hanem amelyikkel az őket körülvevő társadalom sem akar szembenézni. Ezért fordítja el lencséjét a fotográfus is a tárgyak, a csendéletek világára – mely arc nélkül mesél egy múltról, több történetről és még több megélt szeretetről.
http://www.szaszlilla.com
fotó: Stenczer Sári

 

 

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum