Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban
Tanulmányok

 

Csatlós Judit:
"Kiszállni a mókuskerékből, saját projekteket csinálni…"
Fiatal fotósok pályaképe és az intézmények szerepe az egyéni pályák alakulásában

 

A fotográfiai szcénáról való gondolkodás ma igen szerteágazó, lazán körülhatárolt, a diskurzusban részt vevők nagyon eltérő módon értelmezik ennek kereteit, jellemzőit, és nem utolsó sorban az úgynevezett "szakma" helyzetét és ezen belül saját szerepüket. Persze mikor lazán körülhatároltnak nevezek egy komoly infrastruktúrával, intézményi hálózattal rendelkező területet nem elsősorban a definíciókat és határokat hiányolom, hanem arra utalok, hogy a művészetnek a kortárs képek viszonyában kell meghatároznia magát, ami a használt médiumból következően rengeteg kérdést, problémát vet fel, és ezek tekintetében nincs konszenzus a különböző intézmények, szereplők között. A ki beszél, ki ír, kivel és kinek a társaságában, mikor és hol, milyen intézményi keretekkel a háttérben éppolyan fontos, mint az, amit mond. […] A beszélő pozíciójából kiindulva kap létjogosultságot egy olyan vizsgálat, amely nem az intézmények, és a különböző teoretikusok irányából közelíti meg a kérdést, hanem az alkotók identitásán, önértelmezésén keresztül rajzolja meg a mezőt. Egy ilyen - látszólag korlátozott érvényű - értelmezés létrehozására teszek most kísérletet azáltal, hogy fiatal fotósok perspektívájából mutatom meg ezt a mezőt.

 

A kutatás rövid távú célja a fotóművészeti szcénát három kérdéskör mentén feltérképezni:

  1. A megnevezések, kategóriák mögött rejlő előfeltevéseket és terminológiai problémákat kívánom tisztázni, kiemelten kezelve azt a kérdést, hogy a különböző megnevezések milyen csoportokat jelölnek, illetve a szcéna tagjainak milyen a viszonya ezekhez a csoportokhoz.
  2. Melyek a siker kritériumai és milyen a siker reprezentációja személyes és intézményi szinten.
  3. Mi a pozíciója és szerepe a művészeti civil kezdeményezéseknek a szcéna alakításában.
 

A kutatás hosszú távú célja, hogy az eredmények hasznosítása révén eredményesebb stratégiai döntések születhessenek. Az intézmények, illetve a szcéna egyes tagjai a siker reprezentálásán keresztül nagyobb súllyal jelenjenek meg a magyar társadalom és kultúra intézményrendszerében, valamint a közbeszédben. További cél a civil kezdeményezések pozícióinak erősítése és a meglévő intézményekkel való együttműködések, kapcsolódási pontok kiépítésén keresztül hozzájárulni egy sokrétű, rugalmas intézményrendszer kialakulásához.

 

NKA
A kutatást a Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Kollégiuma támogatta.

   

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

A honlap megvalósitása az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával történt.

 

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum