Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban

FOTÓMŰVÉSZETI SZABADEGYETEM A MAGYAR FOTOGRÁFUSOK HÁZA – MAI MANÓ HÁZBAN

Aura, Index, Punctum
Szilágyi Sándor fotóelméleti vitasorozata

A Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház öt előadásból, pontosabban öt dialógusból álló sorozatot indít, melyek a fotóelméleti szakirodalom alapművei köré szerveződnek. A rendezvénysorozat házigazdája Szilágyi Sándor, akinek A fotográfia elméletei című egyetemi segédkönyve idén jelenik meg a Vince Kiadónál (addig is elolvasható itt: www.tankonyvtar.hu). Az öt beszélgetés témája a könyv egy-egy fejezete, melyekben Szilágyi a „klasszikusok” meglehetősen kritikus olvasatával szolgál. A házigazda által felkért vitapartnerek az adott szerzők munkásságának legjobb hazai szakértői.

A dialógusokra március 4-től kezdve kéthetente, kedd este 18:30 órai kezdettel kerül sor, a Mai Manó Ház Napfényműtermében.

Jegyinformáció:

Belépőjegy:
(egy előadásra, amellyel aznap az aktuális kiállításokat is megtekinthetik)

1500 Ft – felnőtt,
700 Ft – diák, nyugdíjas

Bérlet:
(érvényes az 5 előadásra, amellyel az előadás napján az aktuális kiállításokat is megtekinthetik)

5000 Ft – felnőtt,
3000 Ft – diák, nyugdíjas

A Szabadegyetem előadásaira az egyéb kedvezmények nem érvényesek.
A 2011/2012-es évad előadásai »»
A 2012/2013-as évad előadásai »»
A 2013-as évad előadásai »»
A 2014-es évad első sorozat előadásai »»

További információk:

Bérlet és jegy a Mai Manó Ház első emeleti jegypénztárában váltható meg hétköznap 14 -19 óra, hétvégén 11 - 19 óra között.

Az előadások ajánlott irodalmának listája az előadás előtt válik hozzáférhetővé honlapunkon, illetve megtalálják a Mai Manó Könyvesboltban is.

További információ:
zsanett.pinter@maimano.hu,
+36 1 473 2667

Egyéb kedvezmények:

A Mai Manó Könyvesbolt 10% kedvezményt nyújt a Fotóművészeti Szabadegyetem közönségének, amely kedvezmény az alábbiak szerint érvényesíthető:

• bérleteseink 5 alkalommal, alkalmanként 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak a Könyvesboltban, bérletük felmutatása mellett 2014. május 31. napjáig
• az egyes előadásokra jegyet váltó vendégeink a megvásárolt jegy felmutatásával válthatják be a 10% kedvezményt egyszeri alkalommal. A kedvezmény felhasználásakor a jegyet érvénytelenítjük.


A Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház Fotóművészeti Szabadegyetemének előadásai

2014

Aura, Index, Punctum
Szilágyi Sándor fotóelméleti vitasorozata
A rendezvénysorozaton közreműködik: Bozó Andrea színművész

1. előadás
2014. március 4. kedd 18:30
Funkcionális vagy experimentális fotográfia?
Vilém Flusser a fotót terjesztő apparátusokról.

Vitapartner: Tillmann József

Vilém Flusser (1920-1991) A fotográfia filozófiája című könyvében kétfajta fotóst különböztet meg. Egyik a funkcionárius, aki a képkészítő és - terjesztő apparátusokkal játszik, vagyis kiszolgálja a posztindusztriális társadalom képéhségét. A másik az experimentális fotós, aki viszont az apparátusok ellen játszik. Az első szakmányban gyártja a semmitmondó, egymást ismételgető, sablonos képeket, a másik viszont arra törekszik, hogy informatív képeket hozzon létre. Mi köze van mindennek a szabadsághoz, az emberi civilizációhoz és a mostani kultúránkhoz? Tillmann József segítségével ezt próbálom kideríteni.
A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Bozó Andrea színművész tolmácsolja a közönségnek.

2. előadás
2014. március 18. kedd 18:30
A fotó: ikon vagy index? Kód nélküli vagy mégis inkább kódolt üzenet?
A „pillanatkép” valóban a pillanat képe-e?
Charles Sanders Peirce jeltipológiája, Roland Barthes és Ernst H. Gombrich képnyelvészete.

Vitapartner: Horányi Özséb

A fotó mibenlétéről folytatott diskurzus vissza-visszatérő dilemmája, hogy a fotó vajon index-e (a valóság lenyomata), vagy a többi képhez hasonlóan ikon (képmás). A fogalompár bevezetője, C. S. Peirce szerint index – Horányi Özséb szerint viszont inkább ikon. Szerintem meg… – de ez majd kiderül a beszélgetésből. Mint ahogyan az is, hogy igaz-e Roland Barthes kijelentése, miszerint a fotó „kód nélküli üzenet”. Egyáltalán: valóban ezt gondolta-e Barthes a fotóról? És hogy hányadán állunk a „fotó = az ellesett pillanat” közhelyével. Mit gondolt Gombrich a fotó pillanatnyiságáról? És a mozgás állóképi ábrázolásáról? És a fotografikus portré hitelességéről?

Az előadás során vitapartneremmel: Horányi Özséb professzorral a fotográfiáról való gondolkodás fönti alapkérdéseit próbáljuk meg tisztázni – vagy legalábbis azt érzékeltetni: mik is volnának valójában ezek az alapkérdések.

A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Bozó Andrea színművész tolmácsolja a közönségnek.

3. előadás
2014. április 1. kedd 18:30
Mi is valójában az aura? És mi is történt vele pontosan?
Walter Benjamin messianisztikus kultúrakritikája és a fotó.

Vitapartner: Radnóti Sándor

Mit gondoljunk ma Benjamin immár nyolc évtizede megfogalmazott próféciáiról? Igaznak bizonyult-e az alaptétele, miszerint a technikai sokszorosítás korszakában megszűnik a műalkotások aurája? Egyáltalán: valóban ezt állította-e Benjamin? S ha igen, akkor vajon pozitív vagy negatív értékítéletet társított-e hozzá? S mennyiben helytálló az a kép, melyet a fotográfia történetéről fölvázolt? Egyáltalán: a fotográfiáról szólván valóban a fotográfia érdekelte, vagy valami egészen más? Beszélgetőtársammal, Benjamin monográfusával, Radnóti Sándorral ennek próbálunk meg utánajárni.

A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Bozó Andrea színművész tolmácsolja a közönségnek.

4. előadás
2014. április 15. kedd 18:30
Punctum vagy Studium? Melyik mire jó? Egy kiherélt fotóelméleti sztenderd. Roland Barthes szubjektív fenomenológiája.

Vitapartner: Angyalosi Gergely

„A Világoskamra a legszebb írás, ami a fotográfiáról született, s alighanem az is marad az idők végeztéig” – írom a Vince Kiadónál hamarosan megjelenő A fotográfia elméletei című könyvemben. Sajnos, a magyar olvasó viszont kénytelen beérni egy megcsonkított kiadással. A könyvből kimaradt a Tartalomjegyzék, a Felhasznált irodalom, a kötet nyitó képe, Barthes széljegyzetei és még sok egyéb. (Ezeket lásd az Ajánlott irodalom alatt.)

Angyalosi Gergely, Barthes monográfusa segítségével próbáljuk legalább jelezni a Világoskamra gazdag szellemi forrásvidékeit: Sartre egzisztencializmusa, Lyotard fenomenológiája, a korabeli tanatológiai irodalom, a zen buddhizmus stb. S közös erővel próbáljuk majd kideríteni, hogy végül is miről szól ez a kis könyv. A fotográfiáról? De vajon milyen fotográfiákról – s miért épp azokról? Vagy mégis inkább Barthes halott anyjáról? Vagy éppen Barthes homoszexualitásáról? S végül próbáljuk kideríteni: mit is jelent valójában Barthes elhíresült kategóriája, a punctum.

A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Radácsi Gabriella színművész tolmácsolja a közönségnek.

5. előadás
2014. április 29. kedd 18:30
Digitális fotó? Nem inkább számítógép generálta kép?

Vitapartner: Szegedy-Maszák Zoltán

Létezik-e olyan, hogy „digitális fotográfia”? Másképpen fogalmazva: érdemes-e az új, digitális állóképkészítési technikát a fotográfia helyettesítőjeként felfognunk? Pontosítsuk a kérdést: mely területeken érdemes – és melyeken nem? Nem azoknak van-e igazuk, akik a számítógép generálta képet (CGI – Computer Generated Image) valóban egy új médiumnak látják, s ekként üdvözlik? S ha igen: mik a CGI elvi, esztétikai újdonságai?

Beszélgetőtársam, Szegedy-Maszák Zoltán segítségével ezeknek a kérdéseknek igyekszünk utánajárni – s azt bemutatni: hogyan jelentkeznek ezek a dilemmák a kortárs képzőművészek munkában.

A beszélgetéshez fölhasznált idézeteket Bozó Andrea színművész tolmácsolja a közönségnek. 

 

 

 

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum